Lennokkikerho löytyy osoitteesta Kyttälänkatu 1. Punatiilinen rakennus (katso kuva alla).
Kerhotilaan pääsee rakennuksen sisäpihalta.

The airplane club can be found at Kyttälänkatu 1. Red brick building (see picture below). The clubhouse can be accessed from the courtyard of the building.

Portti sisäpihaan löytyy Pellavatehtaankadun puolelta (kuva alla)

The gate to the courtyard can be found on the Pellavatehtaankatu (picture below)

ja kerhotila löytyy B-rapun 2. kerroksesta.
Huom.! jos portti tai ovi on kiinni niin soita kerhonvetäjälle. (Marko Lemmetty 050-3661869, Marko Terävä 050-3451094).

and the club room can be found on the 2nd floor of the B staircase. Note! if the gate or door is closed, call the tutor. (Marko Lemmetty 050-3661869, Marko Terävä 050-3451094).